Hästarna på gården


På Hellagården finns mellan 15-25 islandshästar, både ung-, avels- och ridhästar. De flesta hästarna ägs av gården men här finns även flera inackorderingar och privatägda hästar. Våra avels- och verksamhetshästar går på lösdrift.